Källförteckning

Vi hänvisar till följande rapporter, artiklar och hemsidor i Ansvarsredovisningen.

 1. Indirekta kostnader för samhället / Potential consequences of replacing a retail alcohol monopoly with a private licence system results from Sweden
 2. CANs rapport Föräldrar i missbruks- och beroendevård och deras barn, sammanställd av Håkan Leifman, Jonas Raninen och Mia Sundelin
 3. Hasselgren S 2012 Totalkonsumtionsmodellen
 4. Alkohollagen
 5. Age at drinking onset and alcohol dependence
 6. Varför är valborg en riskhelg. Länk till Polisens hemsida.
 7. CAN-undersökning Många unga skulle låta bli att dricka om närstående slutade langa
 8. CAN-undersökning Skolelevers drogvanor
 9. Alkohol och unga – Tonårsparlören
 10. Fakta undersökning TNS Sifo – Alkohol kvinnor & män
 11. Global, regional, and national comparative work assessment of 79 behavioural, environmental and occupational, and metabolic risks or clusters of risks in 188 countries, 1990–2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013.Global, regional… assessment
 12. Waern et al, Age and Ageing 2014
 13. Alkoholen som samhällsproblem
 14. Wine at a glance July 2015 global, Fairtrade
 15. Swedwatch-rapporten Ömsom vin, ömsom vatten
 16. BSCI uppförandekod 2015
 17. CAN rapport 152 från 2015 gällande alkoholkonsumtion t om 2014
 18. IQ:s Alkoholindex
 19. Faktablad – Alkohol och jobb
 20. ServiceScore
 21. Markets undersökning av svensk detaljhandel
 22. Förtroendebarometer 2015
 23. Global Compact
 24. SOU 2014:58 Privat införsel alkoholdrycker
 25. C-198/14 Visnapuu “Alkotaximålet”
 26. SCB – Sveriges befolkning ökar – men inte i hela landet
 27. Ekonomifakta – Befolkningsstruktur
 28. Ekoweb – Ekologisk livsmedelsmarknad
 29. SOU 2013:50 En väg till ökad tillsyn: marknadsföring av och e-handel med alkohol och tobak
 30. SCB – Urbanisering – från land till stad
 31. SCB – Dagens urbanisering – inte på landsbygdens bekostnad
 32. SCB – Var åttonde person flyttade
 33. Boverket – En urbaniserad värld
 34. SOU 2015:35 Service i glesbygd
 35. SCB – Statistikdatabasen – Befolkning
 36. SCB – Åldrande befolkning
 37. Svenskarna och internet
 38. Ek dr Malin Sundström, Dr Pernilla Jonsson och Patrik Stoopendahl – Köprevolutionen
 39. SIIR – Swedish Institute for Innovative Retailing
 40. Sustainable Brand Index – Official reports 2015
 41. Global status report on alcohol and health 2014 WHO (PDF)
 42. Diskrimineringslagen på do.se