Källförteckning

Vi hänvisar till följande rapporter, artiklar och hemsidor i Ansvarsredovisningen.

 1. Indirekta kostnader för samhället / Potential consequences of replacing a retail alcohol monopoly with a private licence system results from Sweden
 2. CANs rapport Föräldrar i missbruks- och beroendevård och deras barn, sammanställd av Håkan Leifman, Jonas Raninen och Mia Sundelin
 3. Global, regional, and national comparative work assessment of 79 behavioural, environmental and occupational, and metabolic risks or clusters of risks in 188 countries, 1990–2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013.Global, regional… assessment
 4. Waern et al, Age and Ageing 2014
 5. Alkoholen som samhällsproblem
 6. Wine at a glance July 2015 global, Fairtrade
 7. Swedwatch-rapporten Ömsom vin, ömsom vatten
 8. BSCI uppförandekod 2015
 9. CAN rapport 152 från 2015 gällande alkoholkonsumtion t om 2014
 10. IQ:s Alkoholindex
 11. Faktablad – Alkohol och jobb
 12. ServiceScore
 13. Hasselgren S 2012 Totalkonsumtionsmodellen
 14. Markets undersökning av svensk detaljhandel
 15. Förtroendebarometer 2015
 16. Global Compact
 17. SOU 2014:58 Privat införsel alkoholdrycker
 18. C-198/14 Visnapuu “Alkotaximålet”
 19. SCB – Sveriges befolkning ökar – men inte i hela landet
 20. Ekonomifakta – Befolkningsstruktur
 21. Ekoweb – Ekologisk livsmedelsmarknad
 22. SOU 2013:50 En väg till ökad tillsyn: marknadsföring av och e-handel med alkohol och tobak
 23. SCB – Urbanisering – från land till stad
 24. Alkohollagen
 25. SCB – Dagens urbanisering – inte på landsbygdens bekostnad
 26. SCB – Var åttonde person flyttade
 27. Boverket – En urbaniserad värld
 28. SOU 2015:35 Service i glesbygd
 29. SCB – Statistikdatabasen – Befolkning
 30. SCB – Åldrande befolkning
 31. Svenskarna och internet
 32. Ek dr Malin Sundström, Dr Pernilla Jonsson och Patrik Stoopendahl – Köprevolutionen
 33. SIIR – Swedish Institute for Innovative Retailing
 34. Sustainable Brand Index – Official reports 2015
 35. Age at drinking onset and alcohol dependence
 36. Global status report on alcohol and health 2014 WHO (PDF)
 37. Diskrimineringslagen på do.se
 38. Varför är valborg en riskhelg. Länk till Polisens hemsida.
 39. CAN-undersökning Många unga skulle låta bli att dricka om närstående slutade langa
 40. CAN-undersökning Skolelevers drogvanor
 41. Alkohol och unga – Tonårsparlören
 42. Fakta undersökning TNS Sifo – Alkohol kvinnor & män