Så här minskar vi vår miljöpåverkan i leverantörskedjan

En ansvarsfull verksamhet måste ta miljöhänsyn. Systembolaget är inget undantag – snarare vill vi stå långt fram i ledet och inspirera andra bolag att göra mer för miljön. Vi har ett tydligt krav från vår ägare att bedriva verksamheten på ett hållbart sätt. Vi arbetar på flera sätt för att minska vår miljöpåverkan i leverantörsledet, bland annat genom att kartlägga miljöproblem, arbeta för en övergång till klimatsmartare förpackningar och möta kundernas stora efterfrågan på ekologiska produkter. Här kan du läsa mer om vårt miljöarbete.