Så här arbetar vi för att begränsa alkoholens skadeverkningar

Alkohol är ingen vanlig vara. Alkohol kan skada enskilda, deras nära och kära och samhället i stort. Därför är Systembolaget heller inget vanligt företag. Skälet till att vi finns till är att begränsa alkoholens skadeverkningar. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med det.