Systembolaget finns till för att begränsa alkoholens skadeverkningar. Hela vår verksamhet är uppbyggd för att göra det på bästa sätt. I vårt löpande arbete har vi även andra viktiga ansvarsområden (ej rangordnade här). Läs mer om varför de är viktiga för oss, hur vi arbetar med dem och vilka resultat det arbetet ger. Vi hoppas att det ger dig en bättre inblick i vår vardag.