Tioårsöversikt

 

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

Resultat (MSEK)

                   

Nettoomsättning (inklusive alkoholskatt)

27 645

26 431

25 709

25 099

24 416

24 111

23 360

21 296

20 211

19 039

Omsättning (exklusive alkoholskatt)

16 379

15 901

15 589

15 003

14 368

14 004

13 337

11 905

11 143

10 345

Bruttoresultat

3 488

3 382

3 303

3 201

3 115

3 051

2 961

2 699

2 567

2 525

Rörelseresultat

179

370

168

270

159

339

424

9

83

298

Finansnetto

-3

56

208

58

119

-24

109

714

250

54

Resultat före skatt

256

324

317

248

278

315

533

723

333

352

Totalresultat för året

198

251

287

180

223

223

406

687

295

259

                     

Finansiell ställning (MSEK)

                   

Anläggningstillgångar

2 300

2 520

2 258

1 921

1 697

1 916

2 296

2 213

2 350

1 889

Omsättningstillgångar

3 517

3 236

3 205

3 222

3 339

3 257

2 823

2 398

2 458

2 616

Eget kapital

1 521

1 574

1 610

1 411

1 390

1 469

1 591

1 386

1 581

1 489

Skulder

4 296

4 182

3 853

3 732

3 646

3 704

3 528

3 225

3 227

3 016

Balansomslutning

5 817

5 756

5 463

5 143

5 036

5 173

5 119

4 611

4 808

4 505

                     

Kassaflöden (MSEK)

                   

Kassaflöde från den löpande verksamheten

480

632

456

574

343

537

762

184

779

476

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-117

-416

-530

-318

138

-204

34

446

-501

-751

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-251

-287

-90

-159

-332

-345

-201

-868

-210

-330

Årets kassaflöde

112

-71

-164

97

149

-12

595

-238

68

-605

                     

Nyckeltal

                   

Bruttomarginal inklusive alkoholskatt, %

12,6

12,8

12,8

12,8

12,8

12,7

12,7

12,7

12,7

13,3

Bruttomarginal exklusive alkoholskatt, %

21,3

21,3

21,2

21,3

21,7

21,8

22,2

22,6

23,1

24,3

Rörelsemarginal inklusive alkoholskatt, %

0,6

1,4

0,7

1,1

0,7

1,4

1,8

0

0,4

1,6

Rörelsemarginal exklusive alkoholskatt, %

1,1

2,3

1,1

1,8

1,1

2,4

3,2

0,1

0,7

2,9

Avkastning på eget kapital, %

11,6

14,4

18

12,6

15,6

14,6

27,3

46,3

19,2

17

Avkastning på sysselsatt kapital, %

12,4

24,5

24,1

23

20

24,9

35,9

48,9

21,8

23,2

Soliditet, %

28,3

30,6

31,5

28,6

27,6

28,4

31,1

30,1

32,9

33,1

Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK

549

697

796

500

619

619

1 128

1 908

819

719

Eget kapital per aktie, SEK

4 225

4 372

4 472

3 919

3 861

4 081

4 419

3 850

4 392

4 136

Kassaflöde per aktie från den
löpande verksamheten, SEK

1 333

1 756

1 267

1 594

953

1 492

2 117

511

2 164

1 322

Utdelning per aktie, SEK1

549

697

796

250

442

839

958

2151

821

583

Arbetsproduktivitet

834

845

845

839

836

833

838

798

775

766

Lageromsättningshastighet, ggr

22,9

23,5

23,9

24,7

24,5

25,7

25,4

23,2

22,3

21,3

Varusvinn, MSEK

38

40

32

30

27

22

25

23

19

16

Svinn, ‰

1,8

1,8

1,6

1,5

1,4

1,2

1,3

1,3

1,3

1,1

Opinionsindex, %

77

74

72

71

68

66

66

64

61

57

Ålderskontroll, %

96

97

96

95

94

94

93

90

85

88

Medelantal anställda

3 425

3 347

3 280

3 172

3 192

3 127

3 043

3 013

2 834

2 842

1 2015 års utdelning per aktie enligt styrelsens förslag.