Not 21 — Ställda panter

 

2015

2014

För pensionsåtaganden

   

Långfristiga fordringar

10

9

Summa

10

9