Not 7 — Övriga rörelsekostnader

 

2015

2014

Resultat vid utrangering av tillgångar

0

0

Summa

0

0