Not 6 — Övriga rörelseintäkter

 

2015

2014

Hyresintäkter

2

2

Övriga rörelseintäkter

3

4

Erhållna skadestånd

0

0

Summa

5

6