Not 17 — Obeskattade reserver

 

2015

2014

Ingående balans, 1 januari

241

139

Avsatt till periodiseringsfond 2012

Upplöst periodiseringsfond 2012

-80

Avsatt till periodiseringsfond 2013

Avsatt till periodiseringsfond 2014

102

Utgående balans, 31 december

161

241