Not 2 — Nettoomsättning

Intäktsslag

2015

2014

Drycker

   

Sprit

5 545

5 335

Vin

14 476

13 879

Starköl

6 610

6 272

Cider och blanddrycker

702

692

Alkoholfritt

148

129

Summa drycker

27 481

26 307

 

Övriga varor och tjänster

164

124

Summa

27 645

26 431

Nettoomsättning utgör främst Systembolagets detaljhandelsförsäljning. Bland övriga varor och tjänster ingår bland annat dryckesauktioner, Systembolagets ­försäljning av presentartiklar, statistik samt laboratorietjänster.