Är du anti-eko? Läs vidare!

Dela Skriv ut

Eko-trenden är stark just nu och det är vi väldigt glada för. Som ett statligt bolag med ett stort ansvar är det dock viktigt att vara kritisk och granskande, och det gäller även eko-märkningen. Därför tog vi några av de eko-kritiska frågorna vi får och ställde dem till Lena Rogeman som är chef för enheten Hållbar leverantörskedja på Systembolaget.

Är det verkligen farligt med bekämpningsmedel och konstgödsel?

– För dem som jobbar på odlingen kan det vara det. För dessa människor innebär ekologisk odling en klart bättre arbets- och boendemiljö. Lika viktigt är ekologisk odling för miljön – bekämpningsmedel och konstgödsel påverkar den biologiska mångfalden i odlingsområden och kan bidra till övergödning.

Men bekämpningsmedlen finns väl inte kvar i den färdiga drycken?

– Nej, det stämmer; i den färdiga drycken är halterna av bekämpningsmedel väldigt låga även vid konventionell odling. Man ska komma ihåg att alkoholen i sig är mycket skadligare än eventuella rester av bekämpningsmedel.

Det går väl åt mer odlingsmark när man odlar ekologiskt? Blir det inte mindre yta kvar att odla mat på då?

– Det är en bra och svår fråga som diskuteras på många håll – och att öka produktiviteten inom ekologisk odling är viktigt. Men att odla ekologiskt är ett sätt att säkra att man inte tillför konstgjorda kemikalier till jordbruket som i sig kan störa det kretslopp som varje odling verkar inom.

Finns det inte bönder som odlar ekologiskt, men inte har råd att ställa om produktionen och möta kraven som krävs för att bli certifierade? Hur resonerar ni kring det?

– Det stämmer att det finns bönder som alltid eller för det mesta odlar sina grödor ekologiskt. Som konsument vill du dock veta att ett uttalande är korrekt och som garant för det krävs en certifiering som är tredjepartskontrollerad. För oss är det en trovärdighetsfråga.

Läs mer!

Här kan du läsa mer om hur Systembolaget jobbar med ekologiska produkter och vad som krävs för att ett vin eller ett öl ska bli eko-certifierat.