Så här minskar vi vår miljöpåverkan i leverantörskedjan

Att ta ansvar är idag tätt sammankopplat med att visa miljöhänsyn. Systembolaget är inget undantag – snarare vill vi stå längst fram i ledet och inspirera andra bolag till att göra mer för miljön. Vi har också ett tydligt krav från våra ägare om att bedriva verksamheten på ett hållbart sätt. Vi arbetar på flera sätt för att minska vår miljöpåverkan i leverantörsledet, bland annat genom att kartlägga miljöproblem i leverantörskedjan, övergå till klimatvänligare förpackningar och satsa på ekologiska produkter. Här kan du läsa mer om vårt arbete.