Tryggare och friskare medarbetare

Dela Skriv ut

Systembolagets medarbetare är nyckeln till att lyckas med vårt uppdrag. Eftersom personalen är vår viktigaste resurs arbetar vi ständigt för att göra arbetsmiljön på Systembolaget ännu bättre. Här är två projekt som vi genomförde förra året.

Projekt 1: Att skapa tryggare butiker

I flera av våra butiker är tyvärr hot och våld en av de största arbetsmiljöriskerna för våra medarbetare. 2014 bestämde vi oss för att vi ville göra mer som arbetsgivare och under 2015 testade vi två olika insatser i fyra utsatta butiker.

I den första insatsen tog vi in en extern handledare som arbetade med butikens anställda. Handledaren gick igenom incidenter som inträffat och tillsammans diskuterade medarbetarna vad de hade lärt sig och vad de kunde göra om samma situation skulle uppstå igen.

Insats två var en utbildning där butiksmedarbetarna fick lära sig hur människor reagerar när de blir utsatta för hot, hur man kan vara proaktiv i potentiellt farliga situationer samt hur de kan stötta varandra som arbetsgrupp då hotfulla situationer uppstår.

Insatserna kommer att utvärderas under 2016 för att se vilken av dem som skapade mest trygghet för våra anställda – eller om de var precis lika bra. Tanken är att framöver kunna erbjuda motsvarande insatser för alla butiker som har behov.

Projekt 2: Att minska sjukfrånvaron

Sjukfrånvaron stiger i Sverige, inte minst inom psykisk ohälsa. Även Systembolagets sjukfrånvaro har stigit något de senaste åren och detta vill vi göra något åt. Forskning visar att ju tidigare man agerar när en medarbetare är sjuk, desto större är chansen att de hittar tillbaka till arbetet. Därför vässade vi under 2015 vår rehabiliteringsprocess som beskriver hur och när vi ska agera när en medarbetare är sjuk (du kan läsa mer om vår styrning här). Bland annat satte vi tydliga tidsgränser för när olika insatser ska göras under processen.

Även 2015 såg vi en ökning i sjukfrånvaron, men vi kommer att fortsätta göra allt vi kan på det här området och se till att medarbetare som har varit sjuka kan komma tillbaka till jobbet på ett enkelt och smidigt sätt.