Förpackningar som är lättare och bättre för miljön

Dela Skriv ut

Systembolaget säljer 197,5 miljoner liter vin per år. Det är mycket vin och många flaskor som innebär en stor och klimatbelastande glasproduktion. Därför vill vi, tillsammans med våra leverantörer, ställa om till lättare glasflaskor.

Förpackningar står för en tredjedel av Systembolagets klimatpåverkan. Den största påverkan har tunga engångsflaskor i glas. Därför vill vi minska mängden glas i våra flaskor.

Systembolagets miljöarbete omfattar allt från ökad återvinning till mer resurssnål belysning i våra butiker. Men vår egen verksamhet står bara för två procent av vår totala klimatpåverkan. Den utredning som Systembolaget låtit genomföra visar att en tredjedel av vår indirekta globala klimatpåverkan kommer från förpackningar.

Vi ser också att miljöfrågor blir viktigare för allt fler – våra kunder och allmänheten vill och förväntar sig att vi utvecklar verksamheten på ett hållbart sätt. Den förväntan finns också från vår ägare. Genom att minska vår klimatpåverkan kan Systembolaget bidra till ett mer hållbart samhälle. Lättare glasflaskor, returglasflaskor, aluminiumburkar, pappersförpackningar och PET-flaskor är bättre för klimatet än tyngre glasflaskor för engångsbruk.

Vår ambition är att våra leverantörer ska gå över till lättare glasflaskor. För dryckesbranschen innebär omställningen att man är med och bidrar till lägre koldioxidutsläpp och en mer hållbar samhällsutveckling. Den klimatvinst som skulle kunna uppnås om allt stilla vin som säljs av Systembolaget ställde om till lättare flaska kan teoretiskt sett innebära en minskning av koldioxidutsläpp på cirka 10 000 ton.

Systembolagets klimatmål

År 2020 ska Systembolagets årliga utsläpp av koldioxid vara 14 000 ton lägre än det utsläpp vi hade år 2014. Vi ska uppnå det genom att minska utsläppen från sådant vi helt och hållet styr själva, vår egen drift och våra resor, men för att nå målet ska vi också minska de indirekta utsläppen som sker längs värdekedjan. Övergången till lättare glasflaskor är viktig för att nå målet, men vi har fler indirekta utsläppskällor som vi måste minska för att nå vårt totala klimatmål.