Så här minskar vi vår klimatpåverkan

Att minska vår direkta och indirekta klimatpåverkan är ett viktigt mål för Systembolaget och vi har som strategiskt mål att få ner våra koldioxidutsläpp. Störst skillnad kan vi göra på förpackningsområdet, men det interna miljöarbetet är också viktigt, inte minst för att föregå med gott exempel.