Systembolaget vill spegla samhället – men vi har en bit kvar

Dela Skriv ut

Systembolaget är till för hela Sverige – oavsett var man kommer ifrån eller vilka förutsättningar man har. Att våra anställda speglar samhällets sammansättning är viktigt för att kunna möta alla våra intressenter på rätt sätt. Och vi kommer inte att ge upp förrän vi kommit hela vägen.

På Systembolaget strävar vi efter att våra anställda ska spegla samhällets sammansättning i aspekter som ålder, etnicitet, kön och funktionsförutsättningar. Det är ett sätt att göra Systembolaget ännu bättre. När vi speglar samhället kan vi möta våra kunder på ett mer professionellt sätt och dessutom utveckla verksamheten.

– Mångfald är ett kraftigt kompetensverktyg som gör Systembolaget mer kreativt. Det blir helt enkelt lättare att ta sig an utmaningar utifrån olika perspektiv och hitta lösningar på aktuella frågor, säger Arnold Bergman som arbetar med HR-frågor på Systembolaget.

Mångfalden är en viktig fråga både i butikerna och på huvudkontoret – i stora frågor såväl som små.

– Vår butikspersonal ska kunna referera till olika sammanhang i samband med mat och dryck, inte minst vid olika kulturella högtider. Det handlar om kundservice och om att alla ska känna sig välkomna hos oss, fortsätter Arnold Bergman.

Inkludering handlar inte bara om att göra kunderna nöjda. Tittar man på forskning om mångfald på arbetsplatser finns det en rad andra fördelar med ett inkluderande förhållningssätt. För medarbetarna innebär det till exempel en mer spännande arbetsplats, inte minst eftersom man kan lära sig mycket genom att prata med kollegor med annan bakgrund eller andra livsvillkor än en själv.

– Hanteras olikheterna på ett bra sätt kommer det att kännas roligare på jobbet, det blir mer spännande och mer utvecklande att jobba i team.

För oss på Systembolaget är inkludering en oerhört central fråga, men vi har inte nått hela vägen fram. Till exempel har cirka 23 procent av Sveriges befolkning utländsk bakgrund medan bara knappt 10 procent av Systembolagets anställda har det.

– Utmaningarna är dels att skapa goda förutsättningar för alla som vill arbeta här och dels att vara ett attraktivt alternativ som arbetsgivare. För att kunna bli det har vi de senaste åren lagt en hel del resurser på att identifiera olika intressenter och målgrupper, och lära oss mer om dem.

Just kunskap är centralt för att kunna skapa en organisation som är inkluderande. Inkludering är och måste därför få vara ett långsiktigt arbete, menar Arnold Bergman.

– Målet är att kunna erbjuda alla i Sverige ett kundmöte som imponerar utifrån deras perspektiv. Vi är medvetna om att vi inte är i mål med detta arbete än, men vi arbetar hårt för att nå dit.