Så kämpar vi för schyssta arbetsvillkor

Dela Skriv ut

Det är lätt att prata om goda arbetsvillkor, men hur skapar man dem? Tommy Nykvist, hållbarhetsansvarig på Systembolagets inköpsavdelning, berättar om det nya hållbarhetsprogrammet som sattes i rullning under 2015.

Hur arbetar ni för goda arbetsvillkor i leverantörskedjan?

– I avtalet med alla våra leverantörer finns Systembolagets uppförandekod som grundar sig på internationella överenskommelser, till exempel FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Genom våra allmänna inköpsvillkor förbinder sig våra leverantörer att uppfylla dessa krav gällande arbetsvillkor och mänskliga rättigheter.

2015 lanserade ni ett nytt hållbarhetsprogram. Vilka förändringar innebär det?

– Med det nya hållbarhetsprogrammet får vi en bättre helhetssyn på vårt arbete för goda arbetsvillkor. Vi fokuserar där vi har störst påverkan, det vill säga på samtliga produkter från riskländer i vårt fasta sortiment. Vi genomlyser leverantörskedjan bakom dessa produkter i detalj och stämmer av hållbarhetsmognaden hos respektive producent. Med tydligare uppföljning säkerställer vi dessutom att våra leverantörer ställer sig bakom vår uppdaterade kod och tydliggör också det ansvar som våra leverantörer har för sina underleverantörer. Vi är väl medvetna om att detta är ett tidskrävande och långsiktigt arbete men har stora förhoppningar om att vårt nya hållbarhetsprogram ska leda till förbättringar där de som mest behövs.

Att säga att man ska leva upp till era hårda krav är en sak. Men hur ser ni till att det verkligen sker?

– Vi utför revisioner med hjälp av en oberoende tredje part – och med det nya hållbarhetsprogrammet kommer dessa revisioner att öka väldigt i antal. Tidigare baserade vi revisionerna på försäljningsvolym, men enligt det nya programmet baseras de på risk. Detta innebär att vi under 2016 ser ett behov av omkring 100 revisioner, vilket är långt fler än tidigare år.

Vad är den största utmaningen i ert arbete för goda arbetsvillkor?

– Det är utan tvekan komplexiteten i vår leverantörskedja. Vi har 650 aktiva dryckesleverantörer som i sin tur har en mängd underleverantörer och samarbetspartners. Det påverkar spårbarheten och gör det ibland svårt att veta var druvan kommer ifrån och vem som har plockat den.

Vill du se hur komplex vår leverantörskedja är? Kolla här!

Under hösten 2015 kom researchorganisationen Swedwatch med en rapport15 där de sa att ni hade gjort framsteg i ert hållbarhetsarbete, men att det fortfarande fanns utmaningar att hantera. Kan du berätta mer?

– Vi välkomnar den här granskningen. Swedwatch ger i sin rapport fyra rekommendationer till Systembolaget. Alla förbättringsområden var kända av oss sedan tidigare och för flera av punkterna finns redan handlingsplaner. Kort sagt var 2015 ett övergångsår för oss. Vi har lagt mycket krut på att kartlägga våra producenter, förbättra vår risklandsanalys och samla in elektroniska godkännanden för den nya koden och dess regler, från alla våra leverantörer. 2016 är övergången klar och nu tror jag att vi kommer att se större effekter av arbetet som vi har lagt grunden för.

Varför är rapporter som dessa så viktiga?

– Det är viktigt att seriösa och kunniga aktörer som Swedwatch granskar hur svenska företag arbetar med hållbarhetsfrågor. Sammantaget stärker granskningen Systembolagets arbete och engagemang – vi har fått ett kvitto på att vi är på rätt spår. Genom Swedwatch arbete belyses de utmaningar som finns inom vinindustrin och det ger oss ökad kunskap samt bidrar i vår strävan att ytterligare förbättras.

Schyssta villkor – Nordens alkoholmonopol har gemensamma mål

Sedan 2008 tar Systembolaget tillsammans med Nordens övriga alkoholmonopol ytterligare steg mot en hållbar leverantörskedja. Tillsammans med Norge, Finland, Island och Färöarna genomför vi årliga hållbarhetsresor till våra producentländer. Där arrangerar vi rundabordssamtal och hållbarhetsseminarier med producenter och andra intressenter. Vi når ut till fackföreningar och andra lokala grupper för att informera arbetarna om deras rättigheter och bidra till en positiv utveckling. Det här är ett långsiktigt arbete där vi är en aktör bland flera. Men vi vet vad vi vill ha – schyssta villkor för arbetare världen över – och vi arbetar strukturerat med våra grannar för att sätta kraft bakom kraven. Tillsammans kan vi lyfta standarden på hela branschen.

Läs om vår hållbarhetsresa till Argentina här