Hjälp oss att blåsa i visselpipan

Dela Skriv ut

Systembolaget har nolltolerans mot korruption. Vi tolererar heller inte några former av diskriminering, trakasserier, brott eller miljööverträdelser. Därför inrättade vi under 2015 ett system för att främja whistleblowing.

Systembolagets ensamrätt är ett förtroende som vi varken vill eller får missbruka. Vi är oerhört måna om att eventuella oegentligheter gällande allt från miljöbrott till korruption upptäcks tidigt. Som ett led i det här arbetet gjorde vi det under 2015 möjligt för vem som helst att rapportera eventuella misstankar till oss.

Genom vårt nya så kallade whistleblowingsystem kan du rapportera missförhållanden eller anmäla personer på Systembolaget som du misstänker har begått allvarliga oegentligheter. Detta kan till exempel gälla:

  • Ekonomisk brottslighet.
  • Korruption.
  • Stora brister i säkerheten på arbetsplatsen.
  • Allvarliga miljöbrott.
  • Allvarliga former av diskriminering och trakasserier.

För att den som rapporterar misstankar ska kunna känna sig trygg har vi valt att sätta upp det här systemet tillsammans med en extern organisation, Whistleblowing Centre. Den som gör en anmälan kan vara helt anonym – ingen på Systembolaget kommer att få reda på vem du är.

Vid slutet av 2015 hade inga korruptionsrelaterade anmälningar kommit in till Whistleblowing Centre gällande Systembolaget. Det låter ju så klart bra, men det kan också vara en indikation på att vi måste arbeta hårdare med att sprida budskapet om att anmälningsmöjligheten finns.

 

Här lämnar du en anonym rapport

Misstänker du oegentligheter i Systembolagets verksamhet så ber vi dig att hjälpa oss komma tillrätta med dem. Här kan du göra en anmälan på Whistleblowing Centre. Tack för din hjälp!