Antikorruption på agendan

Dela Skriv ut

Systembolaget arbetar mot korruption på många olika sätt. Bland annat har vi två interna etiska rådgivare som våra anställda kan vända sig till om de har etiska frågor eller dilemman. Hösten 2015 samlade vi dessutom våra centrala regler och policyer i en vägledande intern uppförandekod för alla våra anställda.

På Systembolaget arbetar vi mot korruption på ett strukturerat sätt och med ett flertal verktyg som hjälpmedel (du kan läsa mer om vår styrning här). En muthärva som den som upptäcktes för tolv år sedan, där det avslöjades att flera av våra butikschefer hade tagit emot mutor, ska aldrig få förekomma igen.

Som ett led i vårt antikorruptionsarbete tog vi under 2015 fram en ny intern uppförandekod för våra 5 360 anställda. Uppförandekoden samlar de centrala, interna regler och policyer som vi arbetar efter i ett gemensamt och lättillgängligt dokument.

– Vår uppförandekod ska ge stöd och vägledning i frågor som anställda stöter på både i arbetet och på fritiden. Den ska hjälpa oss att uppträda hållbart och professionellt, och guida oss i hur man undviker att påverkas på ett otillbörligt sätt, säger Anna Wassgren som är compliance-ansvarig på Systembolaget.

Kraven att arbeta mot korruption och oegentligheter blir allt hårdare för Systembolaget och andra offentliga aktörer – och så ska det vara.

– Dessutom vill vi gärna göra mer än vad reglerna kräver och det är därför uppförandekoden är så viktig. Den kommer att höja kunskapsnivån kring de här frågorna hos alla våra anställda, säger Anna Wassgren.

Den nya uppförandekoden delades ut till och undertecknades av samtliga medarbetare på Systembolaget under 2015. Uppförandekoden var dessutom temat för de så kallade etikdialoger som arrangerades under hösten.

– Etikdialogerna är ett viktigt forum för de här frågorna. De hålls i mindre grupper mellan chefer och anställda och är ett mer intimt forum där man kan lyfta viktiga frågor. I höstas tog vi upp specifika frågor som är relevanta i arbetet mot korruption, till exempel hur man ska tänka i frågor som rör leverantörer och personalaktiviteter, säger Anna Wassgren.

Systembolaget har också två etiska rådgivare i form av butikschefer med lång erfarenhet. Dessa kan alla medarbetare vända sig till för att diskutera etiska frågeställningar och dilemman med garanterad anonymitet.