Så här arbetar vi med etik och antikorruption

Systembolaget har nolltolerans mot korruption. Likabehandling av leverantörer och god affärsetik är centrala delar i vår verksamhet.