Så här arbetar vi med att begränsa alkoholens skadeverkningar

Alkoholdrycker är inte som andra varor. Alkohol kan skada enskilda, deras nära och kära och samhället i stort. Därför är Systembolaget heller inget vanligt företag. Skälet till att vi finns till är bidra till att begränsa alkoholens skadeverkningar.